CoolMinds: Internetbaseret behandling til unge med angst

Deltag i afprøvningen af et nyt digitalt behandlingstilbud til unge med angst.

Coolminds tilbydes i samarbejde med

Forskning i internetbaseret behandling

Center for Digital Psykiatri og Aarhus Universitet undersøger nu effekten af internetbaseret behandling af angst hos 12-17 årige i Region Syddanmark. Vi undersøger bl.a. effekten af terapeutstøtte i digital adfærdsterapi til behandling af angst hos unge i Region Syddanmark.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen består af to separate behandlingsprogrammer, ét til unge og ét til forældre. Programmerne gennemføres samtidigt over 14 uger.

Behandlingsprogrammet til unge består af 11 online moduler med kognitiv adfærdsterapeutiske teknikker til at mindske angst. Behandlingsprogrammet til forældre består af 9 online moduler om angst, kognitiv adfærdsterapi og forældreadfærd. Det klæder forældre på til at støtte og hjælpe deres barn gennem behandlingen.

Hvordan støtter psykologen os?

Under behandlingen er det altid muligt at kontakte en psykolog, via den digitale behandlingsplatform. Som en del af forskningsprojektet, vil vi gerne undersøge betydningen af terapeutkontakt. Derfor vil nogle familier også få skriftlig feedback på øvelser, som gennemføres i programmet.

Hvem kan modtage behandling i Coolminds?

Behandlingen er relevant for mange 12-17 årige unge med forskellige angstformer, som eks. socialangst, separationsangst og OCD. Men da behandlingen er en del af et forskningsprojekt, må barnet ikke samtidigt:

  • Modtage anden psykoterapeutisk behandling.
  • Have en autismespektrum forstyrrelse.
  • Have psykotiske symptomer, en bipolar lidelse, en aktuel svær depression eller en eventuel spiseforstyrrelse.
  • Være aktuelt selvmordstruet, selvskadende eller have et stof- eller alkoholmisbrug.
  • Have modtaget kognitiv adfærdsterapeutisk behandling for angst indenfor de seneste 12 måneder. 

Hvordan tilmelder vi os?

I kan finde mere information om deltagelseskriterier 

samt ansøge om deltagelse i afprøvningen, ved at klikke på knappen nedenfor.


© 2022 Center for Digital Psykiatri