CoolMinds: Internetbaseret behandling til unge med angst

Deltag i afprøvningen af et nyt digitalt behandlingstilbud til unge med angst.

Coolminds tilbydes i samarbejde med

Forskning i internetbaseret behandling

I Region Syddanmark er vi netop nu ved at afprøve effekten af et digitalt behandlingstilbud til unge i alderen 12-17 år, med forskellige former for angst, som eks. socialangst, separationsangst og OCD. 

Forskningsprojektet drives af Center for Digital Psykiatri, i et samarbejde med Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU).

Hvad siger tidligere deltagere?

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingstilbuddet består af 2 separate programmer, et til den unge og et til forældre. Programmerne leveres gennem en fælles digital platform og gennemføres samtidigt over en periode på 14 uger.

Hvordan støtter psykologen os?

Alle familier vil modtage skriftlig psykologstøtte, som en del af deres forløb.

Da en vigtig del af projektet går ud på at undersøge betydningen af terapeutkontakt, vil rammen for jeres kontakt til psykologen variere, alt afhængigt af hvilken deltagergruppe I placeres i. Inddelingen sker tilfældigt, og I vil gennem hele forløbet kunne kontakte jeres psykolog efter behov. 

Hvem kan modtage behandling i Coolminds?

Behandlingstilbuddet henvender sig til unge i alderen 12-17 år, med forskellige angstformer, som eks. socialangst, separationsangst og OCD. Men da behandlingen er en del af et forskningsprojekt, må barnet ikke samtidigt:

  • Modtage anden psykoterapeutisk behandling.
  • Have en autismespektrum forstyrrelse.
  • Have psykotiske symptomer, en bipolar lidelse, en aktuel svær depression eller en eventuel spiseforstyrrelse.
  • Have en opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD/ADD).
  • Være aktuelt selvmordstruet, selvskadende eller have et stof- eller alkoholmisbrug.
  • Have modtaget kognitiv adfærdsterapeutisk behandling for angst indenfor de seneste 12 måneder. 

Hvordan tilmelder vi os?

I kan finde mere information om behandlingstilbuddet

og ansøge om deltagelse i afprøvningen, ved at klikke på knappen nedenfor.


CoolMinds-teamet holder sommerferie.
Vi besvarer igen henvendelser fra uge 32. 

Du finder os her

Center for Digital Psykiatri

Heden 11, 3. sal

5000 Odense C


© 2022 Center for Digital Psykiatri