Internetbaseret behandling til unge med angst

CoolMinds er et forskningsprojekt, som har til formål at afprøve effekten af et digitalt behandlingstilbud til unge i alderen 12-17 år, med forskellige former for angst, som eks. socialangst, separationsangst og OCD. Tilbuddet henvender sig til unge i Region Syddanmark og er kun relevant for unge med angst. Behandlingen foregår vie en digital platform og består af 2 separate programmer, et til den unge og et til forældre, som gennemføres samtidigt over en periode på 14 uger.

Hvad kommer der til at ske?

I forbindelse med jeres ansøgning og deltagelse i forskningsprojektet, vil I blive bedt om at udfylde nogle spørgeskemaer, som I vil få tilsendt via e-boks. Spørgsmålene omhandler forskellige former for angst og skal hjælpe os med at få et indblik i, hvordan jeres barn har det.

Hvis dit barn skal have gavn af internetbaseret behandling er det dog vigtigt, at der ikke samtidigt er andre betydelige udfordringer eller helbredsproblemer.

Nedenfor kan du bl.a. finde information om, hvad der kendetegner børn og unge med angst samt hvornår det kan være gavnligt at få hjælp. Hvis du kan nikke genkendende til flere af de nævnte punkter, har dit barn muligvis angst. 

For at kunne anmode om deltagelse i projektet, vil vi bede jer udfylde en blanket, som I får adgang til ved at klikke på knappen nederst på siden. 

Symptomer på angst hos børn og unge
 • De kan være ekstremt velopdragne i skolen og sammen med andre (men ikke nødvendigvis hjemme).
 • De kan stille mange unødvendige spørgsmål og kræve konstant beroligelse.
 • De kan komme ude af balance, hvis de laver fejl, eller hvis der sker forandringer i rutinen.
 • De kan være enspændere og kun have lyst til at være sammen med få mennesker, de er trygge ved (som kan være ældre eller yngre end dem selv).
 • De svarer måske sjældent på spørgsmål eller siger måske sjældent noget af sig selv.
 • De kan blive syge, når de skal præstere noget i skolen.
 • De ønsker måske ikke at deltage i sociale aktiviteter, som f.eks. andre børns fødselsdage.
 • De kan klynge sig til forælderen i situationer uden for hjemmet.
 • De kan være bekymret for at ”slemme” ting skal ske.
 • De kan være bekymret for at gå i skole efter ferier eller måske efter en weekend.
 • De undgår eller undviger vanskelige eller uvante situationer, f.eks. ved at finde på undskyldninger eller blive syg.
 • De kan miste fatningen, hvis en nær ven ikke er i skole.
 • De kan ofte stille spørgsmål af typen: ”Hvad nu hvis?”
 • De kan være perfektionistiske, f.eks. ved at bruge overdrevent lang tid på lektier.
 • De kan have svært ved at sove, tage lang tid om at falde i søvn eller vågne i løbet af natten og have brug for trøst fra forældrene (evt. insistere på at sove i forældrenes soveværelse).
 • De kan jævnligt have hovedpine eller mavepine.
 • De kan være diskuterende, især i forsøget på at undgå en frygtet situation.
 • De kan være pessimistiske og have let ved at komme i tanke om ting, der kan gå galt i enhver situation.
Hvem er behandlingen relevant for?

Angst er en normal følelse, som almindeligvis hjælper os til at undgå fare eller yde vores bedste i pressede situationer. Korte perioder med angst er almindelige hos børn. Hvis barnet derimod oplever mere vedvarende angst i en grad, hvor det går ud over barnets livsglæde og livskvalitet eller hæmmer evnen til at fungere i hverdagen, kan det være relevant at søge hjælp.

Om angst kan betragtes som et problem afhænger af:

 • Graden af angst (hvor svær den er)
 • Hvor vedholdende den er
 • Om angsten passer til alderen
 • I hvilken grad angsten påvirker barnets livsglæde og daglige aktiviteter

Da Coolminds er et forskningsprojekt, må barnet ikke samtidig:

 • Modtage anden psykoterapeutisk behandling
 • Have en autismespektrum- eller opmærksomhedsforstyrrelse,
 • Have psykotiske symptomer, en bipolar lidelse, en aktuel svær depression eller en aktuel spiseforstyrrelse.
 • Være aktuelt selvmordstruet eller selvskadende eller have et stof- eller alkoholmisbrug.
 • Have modtaget kognitiv adfærdsterapeutisk behandling for angst de seneste 12 måneder. 
Hvordan er programmet bygget op?

Programmet til den unge er udviklet med fokus på at skabe et trygt og genkendeligt univers, hvor der gennem 11 moduler arbejdes med forskellige teknikker til at mindske angst. Indholdet er baseret på kognitiv adfærdsterapi, som er en velafprøvet og anerkendt terapiform til behandling af angst. 

Programmet til forældre består af 9 moduler om angst, kognitiv adfærdsterapi og forældreadfærd, og har til formål at klæde jer godt på til at kunne støtte jeres barn gennem behandlingen.

Alle familier vil modtage skriftlig psykologstøtte, som en del af deres forløb. Men da vi gerne vil undersøge betydningen af terapeutstøtte, vil rammen for jeres kontakt til psykologen variere, alt afhængigt af hvilken deltagergruppe I placeres i. Inddelingen sker tilfældigt, og I vil gennem hele forløbet kunne kontakte jeres psykolog efter behov. Psykologen vil også løbende være opmærksom på eventuelle forværringer i symptomer og vil tage kontakt til jer, hvis det vurderes, at der kan være behov for at henvise til et andet behandlingstilbud. I kan finde mere information om rammerne for terapeutstøtte her.

Vi søger lige nu deltagere til CoolMinds

I foråret 2023 gennemførte vi en indledende afprøvning af CoolMinds-programmerne, som viste god effekt. Størstedelen af de unge oplevede en markant bedring i deres angstsymptomer og familierne har generelt været tilfredse eller meget tilfredse med behandlingen. Vi er nu i gang med en større afprøvning af tilbuddet og søger derfor igen familier, som har lyst til at deltage i forskningsprojektet. Vær opmærksom på, at vi kun medtager henvendelser fra Region Syddanmark.

Oplever du problemer i forbindelse med din tilmelding eller deltagelse, så tøv ikke med at kontakte os. Kontaktinformationerne finder du her.

Hvordan foregår forløbet?

Ansøgning om behandling

I ansøger om deltagelse i projektet via knappen ”Klik her for at komme til tilmeldingsblanket” på tilmeldingssiden. For at vi kan vurdere om tilbuddet passer til jer, vil vi spørge ind til nogle af de vanskeligheder I oplever. Hvis vi vurderer, at behandlingen kan være relevant for jer, vil I blive inviteret til en samtale omkring projektet.

Ansøgningen vurderes

Hvis vi vurderer, at behandlingen kan være relevant for jer, vil I blive bedt om at udfylde et spørgeskema, som I får tilsendt via e-boks. I kan forvente, at spørgeskemaet tager ca. 1-2 timer at besvare.

Indledende samtale

Som opfølgning på udfyldelsen af spørgeskemaet, vil I blive inviteret til en indledende samtale hos en af vores psykologer. Formålet med samtalen er at afgøre, om jeres barn har angst samt hvorvidt den behandling vi kan tilbyde, er den rette. Samtalen foregår over video.

Opstart af behandlingsforløbet

Vurderer vores psykolog, at behandlingen er relevant og ønsker I fortsat at deltage, vil I få tilsendt et login til den digitale behandlingsplatform. I vil få tilsendt ét login til behandlingsprogrammet til den unge samt ét login til forløbet for forældre. Kun én forælder kan få adgang til forældre-programmet, men vi opfordrer til, at I deler vigtig viden og læring med hinanden.

Ventelistekontrol

Nogle familier vil blive tilfældigt udvalgt til at indgå i en ventelistekontrol. Skulle det være tilfældet, vil I stadig være garanteret behandling, dog først med opstart efter 14 uger. Også denne inddeling foregår tilfældigt. Placeres I i denne gruppe, vil I blive bedt om at udfylde spørgeskemaet på ny samt at deltage i en kort samtale forud for behandlingens start.

 Terapeutstøtte

Som en del af undersøgelsen vil nogle familier modtage planlagt terapeutstøtte, som en del af behandlingsforløbet, imens andre familier kan kontakte deres terapeut efter behov. Inddelingen sker tilfældigt.

Afslutning af behandling

Når behandlingen er færdig, vil I blive inviteret til en ny samtale med jeres psykolog. Forud for samtalen skal I igen svare på spørgeskemaer om, hvordan jeres barn har det, og om hvad jeres oplevelse med behandlingen har været. Til samtalen vil psykologen vurdere, om I fortsat har brug for hjælp.

Opfølgende samtale

Da vi gerne vil undersøge betydningen af en opfølgende session, vil tilfældigt udvalgte familier blive tildelt en behandlingssession 12 uger efter behandlingens afslutning. Formålet med sessionen er at genopfriske de forskellige teknikker, som I præsenteres for og træner i programmet.

Opfølgende session

I vil have adgang til CoolMinds-programmet i endnu 14 uger, efter behandlingen er afsluttet med jeres psykolog. Her har I mulighed for at arbejde videre med de teknikker, som I præsenteres for i programmet. Derudover vil nogle familier blive tildelt en ekstra opfølgende session, som har til formål at genopfriske alle teknikkerne. Det er tilfældigt hvilke familier, som vil få sessionen tildelt.

Besvarelse af spørgeskemaer

Som en del af jeres deltagelse i projektet, vil I blive bedt om at udfylde et spørgeskema 3, 6 og 12 måneder efter behandlingsafslutning. Spørgeskemaerne sendes til jer via e-boks.  Vi vil her spørge ind til angstsymptomer, intensiteten af disse samt hvordan symptomerne påvirker hverdagen.

Tilmeld dig her

Vi søger lige nu deltagere til CoolMinds

Vi er nu i gang med en større afprøvning af tilbuddet og søger derfor igen familier, som har lyst til at deltage i forskningsprojektet. Vær opmærksom på, at vi kun medtager henvendelser fra Region Syddanmark.

Du finder os her

Center for Digital Psykiatri

Heden 11, 3. sal

5000 Odense C


© 2022 Center for Digital Psykiatri