Internetbaseret behandling til unge med angst

CoolMinds er et forskningsprojekt, som har til formål at afprøve effekten af et digitalt behandlingstilbud til unge i alderen 12-17 år, med forskellige former for angst, som eks. socialangst, separationsangst og OCD. Tilbuddet henvender sig til unge i Region Syddanmark og Region Hovedstaden og er kun relevant for unge med angst.

Behandlingen foregår i 2 behandlingsprogrammer, et til den unge og et til forældre. Programmerne gennemføres samtidigt over en periode på 14 uger.

Hvad kommer der til at ske?

I forbindelse med jeres ansøgning og deltagelse i forskningsprojektet, vil I blive bedt om at udfylde nogle spørgeskemaer, som I vil få tilsendt via digital post. Spørgsmålene omhandler forskellige former for angst og skal hjælpe os med at få et indblik i, hvordan jeres barn har det.

Hvis dit barn skal have gavn af internetbaseret behandling er det dog vigtigt, at der ikke samtidigt er andre betydelige udfordringer eller helbredsproblemer.

Nedenfor kan du bl.a. finde information om, hvad der kendetegner børn og unge med angst samt hvornår det kan være gavnligt at få hjælp. Hvis du kan nikke genkendende til flere af de nævnte punkter, har dit barn muligvis angst. 

For at kunne anmode om deltagelse i projektet, vil vi bede jer udfylde en blanket, som I får adgang til ved at klikke på knappen nederst på siden. 

Symptomer på angst hos børn og unge
 • De kan være ekstremt velopdragne i skolen og sammen med andre (men ikke nødvendigvis hjemme).
 • De kan stille mange unødvendige spørgsmål og kræve konstant beroligelse.
 • De kan komme ude af balance, hvis de laver fejl, eller hvis der sker forandringer i rutinen.
 • De kan være enspændere og kun have lyst til at være sammen med få mennesker, de er trygge ved (som kan være ældre eller yngre end dem selv).
 • De svarer måske sjældent på spørgsmål eller siger måske sjældent noget af sig selv.
 • De kan blive syge, når de skal præstere noget i skolen.
 • De ønsker måske ikke at deltage i sociale aktiviteter, som f.eks. andre børns fødselsdage.
 • De kan klynge sig til forælderen i situationer uden for hjemmet.
 • De kan være bekymret for at ”slemme” ting skal ske.
 • De kan være bekymret for at gå i skole efter ferier eller måske efter en weekend.
 • De undgår eller undviger vanskelige eller uvante situationer, f.eks. ved at finde på undskyldninger eller blive syg.
 • De kan miste fatningen, hvis en nær ven ikke er i skole.
 • De kan ofte stille spørgsmål af typen: ”Hvad nu hvis?”
 • De kan være perfektionistiske, f.eks. ved at bruge overdrevent lang tid på lektier.
 • De kan have svært ved at sove, tage lang tid om at falde i søvn eller vågne i løbet af natten og have brug for trøst fra forældrene (evt. insistere på at sove i forældrenes soveværelse).
 • De kan jævnligt have hovedpine eller mavepine.
 • De kan være diskuterende, især i forsøget på at undgå en frygtet situation.
 • De kan være pessimistiske og have let ved at komme i tanke om ting, der kan gå galt i enhver situation.
Hvem er behandlingen relevant for?

Angst er en normal følelse, som almindeligvis hjælper os til at undgå fare eller yde vores bedste i pressede situationer. Korte perioder med angst er almindelige hos børn. Hvis barnet derimod oplever mere vedvarende angst i en grad, hvor det går ud over barnets livsglæde og livskvalitet eller hæmmer evnen til at fungere i hverdagen, kan det være relevant at søge hjælp.

Om angst kan betragtes som et problem afhænger af:

 • Graden af angst (hvor svær den er)
 • Hvor vedholdende den er
 • Om angsten passer til alderen
 • I hvilken grad angsten påvirker barnets livsglæde og daglige aktiviteter

Da Coolminds er et forskningsprojekt, må barnet ikke samtidig:

 • Modtage anden psykoterapeutisk behandling
 • Have en autismespektrum- eller opmærksomhedsforstyrrelse,
 • Have psykotiske symptomer, en bipolar lidelse, en aktuel svær depression eller en aktuel spiseforstyrrelse.
 • Være aktuelt selvmordstruet eller selvskadende eller have et stof- eller alkoholmisbrug.
 • Have modtaget kognitiv adfærdsterapeutisk behandling for angst de seneste 12 måneder. 
Hvordan er programmet bygget op?

Programmet til den unge er udviklet med fokus på at skabe et trygt og genkendeligt univers, hvor der gennem 11 moduler arbejdes med forskellige teknikker til at mindske angst. Indholdet er baseret på kognitiv adfærdsterapi, som er en velafprøvet og anerkendt terapiform til behandling af angst. 

Programmet til forældre består af 9 moduler om angst, kognitiv adfærdsterapi og forældreadfærd, og har til formål at klæde jer godt på til at kunne støtte jeres barn gennem behandlingen.

Alle familier vil modtage skriftlig psykologstøtte, som en del af deres forløb. Men da vi gerne vil undersøge betydningen af terapeutstøtte, vil rammen for jeres kontakt til psykologen variere, alt afhængigt af hvilken deltagergruppe I placeres i. Inddelingen sker tilfældigt, og I vil gennem hele forløbet kunne kontakte jeres psykolog efter behov. Psykologen vil også løbende være opmærksom på eventuelle forværringer i symptomer og vil tage kontakt til jer, hvis det vurderes, at der kan være behov for at henvise til et andet behandlingstilbud. I kan finde mere information om rammerne for terapeutstøtte her.

Vi søger lige nu deltagere til CoolMinds

I foråret 2023 gennemførte vi en indledende afprøvning af CoolMinds-programmerne, som viste god effekt. Vi er nu i gang med en større afprøvning af tilbuddet og søger derfor igen familier, som har lyst til at deltage i forskningsprojektet. Vær opmærksom på, at vi kun modtager henvendelser fra Region Syddanmark og Region Hovedstaden.

Oplever du problemer i forbindelse med din tilmelding eller deltagelse, så tøv ikke med at kontakte os. Kontaktinformationerne finder du her.

Vi holder sommerferie. I kan derfor først forvente svar på jeres henvendelse fra uge 32.

Hvordan foregår forløbet?

Ansøgning om behandling

I ansøger om deltagelse i forskningsprojektet via knappen ”Klik her for at komme til tilmeldingsblanket” som I finder nederst på denne side. I blanketten vil vi spørge ind til de vanskeligheder, som I oplever lige nu. Hvis vi vurderer, at behandlingstilbuddet kan være relevant for jer, vil vi invitere jer til en indledende samtale.

Informationssamtale

Ved den indledende samtale vil I få mere information om selve projektet og det digitale behandlingstilbud, hvor I også vil have mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Samtalen foregår over video, med en projektmedarbejder fra CoolMinds-teamet.

Udfyldelse af spørgeskemaer

Hvis I beslutter jer for at deltage i forskningsprojektet, vil vi bede jer om at udfylde nogle spørgeskemaer, som I får tilsendt via digital post,  omhandlende forskellige former for angst.  Besvarelserne er vigtige, da vi har brug for at få et grundigt indblik i, hvordan jeres barn har det lige nu.

Indledende samtale med en psykolog

Når vi har modtaget jeres besvarelser, vil I blive inviteret til en samtale med en psykolog fra CoolMinds-teamet. Samtalen vil tage udgangspunkt i jeres svar og har til formål at afdække, om jeres barn har angst samt om den behandling vi kan tilbyde, er den rette.

Nov 09, 2017

Opstart af behandlingsforløbet

Hvis vores psykolog vurderer, at behandlingen er relevant, vil I blive placeret i en af projektets 3 deltagergrupper. Inddelingen sker tilfældigt og er nødvendig for, at vi kan vurdere effekten af behandlingsforløbet og de forskellige former for psykologstøtte. Alle deltagere vil modtage behandling, uanset hvilken gruppe, de placeres i. I vil derefter få tilsendt et login til behandlingsprogrammet til den unge samt ét login til forløbet for forældre. Kun én forælder kan få adgang til forældre-programmet, men vi opfordrer til, at I deler vigtig viden og læring med hinanden.

Gruppe 1 starter behandling i CoolMinds-programmet med det samme og vil, som en del af deres forløb, modtage skriftlig feedback fra psykologen en gang ugentligt.

Gruppe 2 starter behandling med det samme, men skal selv kontakte psykologen skriftligt efter behov.

Gruppe 3 (ventelistekontrol) opstarter behandling efter en fastsat periode på 14 uger og vil, som en del af deres forløb, modtage ugentlig skriftlig feedback fra en psykolog. Placeres I i denne gruppe, vil I blive bedt om at udfylde spørgeskemaet på ny samt at deltage i en kort samtale forud for behandlingens start.

Afslutning af behandling

Når behandlingsforløbet er gennemført, vil I blive inviteret til en samtale med jeres psykolog. Forud for samtalen, vil vi igen bede jer om at besvare nogle spørgeskemaer, som kan give os et indblik i, hvordan jeres barn har det og hvordan I har oplevet behandlingen. Til samtalen vil psykologen sammen med jer vurdere, om I fortsat har brug for hjælp. 

Opfølgende session

I har adgang til CoolMinds-programmet op til 12 uger efter, at I har afsluttet behandlingsforløbet. I vil derfor have mulighed for at arbejde videre med de teknikker, som I blev præsenteret for i programmerne. Nogle familier vil tilfældigt blive tildelt en ekstra, opfølgende session, som har til formål at genopfriske de teknikker, I har lært. 

Besvarelse af spørgeskemaer

3, 6 og 12 måneder efter jeres deltagelse i projektet, vil I få tilsendt nogle spørgeskemaer, som har til formål at afdække hvordan jeres barn har det, efter behandlingen er afsluttet. Vi vil her spørge ind til angstsymptomer, intensiteten af disse samt hvordan symptomerne påvirker jeres hverdag. Jeres besvarelser er meget vigtige for os, da vi har behov for at få indsigt i effekten af behandlingen over tid. 

Tilmeld dig her

Vi søger lige nu deltagere til CoolMinds

Vi er nu i gang med en større afprøvning af tilbuddet og søger derfor igen familier, som har lyst til at deltage i forskningsprojektet. Vær opmærksom på, at vi kun modtager henvendelser fra Region Syddanmark og Region Hovedstaden.

Grundet sommerferie, vil der først komme svar på henvendelser fra uge 32/start august

Du finder os her

Center for Digital Psykiatri

Heden 11, 3. sal

5000 Odense C


© 2022 Center for Digital Psykiatri