CoolMinds-projektet

CoolMinds er et forskningsprojekt, som er rettet mod at undersøge, hvordan digital kognitiv adfærdsterapi kan optimeres, med henblik på at kunne bidrage til at give børn og unge hurtig og let adgang til behandling for angst. Fokus for projektet er at afprøve effekten at et nyt digitalt behandlingstilbud, som henvender sig til unge i alderen 12-17 år, med forskellige former for angst. Behandlingstilbuddet henvender sig på nuværende tidspunkt kun til familier bosat i Region Syddanmark. Fra april 2024 åbner vi op for henvendelser fra Region Hovedstaden.

Tilbuddet består af 2 separate behandlingsprogrammer, som leveres gennem en fælles digital platform. Programmet til den unge er udviklet med fokus på at skabe et trygt og genkendeligt univers, hvor der arbejdes med forskellige teknikker til at mindske angst. Indholdet er baseret på kognitiv adfærdsterapi, som er en velafprøvet og anerkendt terapiform til behandling af angst.

Behandlingsprogrammet til forældre indeholder viden om angst, kognitiv adfærdsterapi samt gode råd til forældreadfærd og har til formål at klæde forældrene godt på til at støtte deres barn gennem behandlingen.

Terapeutstøtte

Da effekten af terapeutstøtte er en vigtig del af undersøgelsen, vil deltagerne blive inddelt i 3 grupper. Inddelingen sker tilfældigt og alle deltagere vil modtage behandling, dog vil rammen for terapeutkontakt samt opstartstidspunkt for behandling variere fra gruppe til gruppe.

Gruppe 1 starter behandling umiddelbart efter ansøgningsprocessen er gennemført. Deltagerne i denne gruppe vil modtage ugentlig skriftlig feedback fra en psykolog. Gruppe 2 starter også behandling med det samme, men deltagerne vil her selv skulle kontakte deres psykolog skriftligt, efter behov, gennem programmets chatfunktion. Gruppe 3 er en ventelistegruppe. Deltagerne i denne gruppe vil først starte behandling efter en ventetid på 14 uger og vil som en del af deres forløb modtage ugentlig skriftlig feedback fra en psykolog. Nogle familier vil også blive tilbudt en ekstra session efter behandlingens afslutning. Formålet er at undersøge, om den ekstra session har betydning for langtidseffekten af behandlingen.

Det vil under hele behandlingsforløbet være muligt at kontakte en psykolog skriftligt, via den digitale behandlingsplatform. Psykologerne vil samtidigt være opmærksomme på eventuelle tegn på symptomforværring. Har behandlingen ikke den tilsigtede effekt, vil psykologen række ud til de enkelte deltagere, hvis det vurderes, at den unge har behov for anden behandling.

Center for Digital Psykiatri

CoolMinds projektet drives af Center for Digital Psykiatri. Centeret arbejder ud fra målsætningen om at bidrage til, at alle danskere får let og lige adgang til mental sundhed.

Som udviklings- og forskningscenter, er vi frontløber i anvendelse og implementering af digitale løsninger, som understøtter mental sundhed og psykiatrisk behandling. Vi er eksperter i at matche psykiatriens aktuelle behov med den rigtige digitale teknologi.

Centeret understøtter også det syddanske psykiatrisygehus’ implementering og anvendelse af ny teknologi. Du kan læse mere om Center for Digital Psykiatri ved at klikke her.

Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge

Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU), er samarbejdspartner på CoolMinds projektet. CEBU er et forsknings- og undervisningscenter ved Aarhus Universitet.

CEBU blev etableret i 2009 under navnet Angstklinikken og har haft over 800 børn og unge i behandling. CEBU er blandt de førende i Danmark inden for forskning i behandling og forebyggelse af angst hos børn og unge, og står for afprøvningen og udbredelsen af de evidensbaserede Cool Kids programmer i Danmark.

Siden 2017 har CEBU udvidet sit forskningsfelt, bl.a. med projektet Back2School, hvor børn og unge med bekymrende skolefravær er i fokus. Du kan læse mere om CEBU på vores hjemmeside ved at klikke her.

Pilotundersøgelse

I foråret 2023 gennemførte vi en indledende afprøvning af CoolMinds-programmet, med henblik på at få indsigt i både de unges og forældrenes oplevelse med behandlingsforløbet. Størstedelen af de unge oplevede en markant bedring i deres angstsymptomer og halvdelen af de unge, som gennemførte deres forløb, havde ikke behov for yderligere behandling af deres angst. Størstedelen af de deltagende familier følte sig generelt godt hjulpet og var enten tilfredse eller meget tilfredse med behandlingen.

Vi har efterfølgende anvendt familiernes feedback til at tilpasse programmet og er nu i gang med en større afprøvning af behandlingstilbuddet, med deltagelse af 168 familier. Lyder tilbuddet relevant for jeres familie og vil I gerne vide mere, kan I finde mere information om forløbet og ansøge om deltagelse ved at klikke på knappen nedenfor.

Du finder os her

Center for Digital Psykiatri

Heden 11, 3. sal

5000 Odense C


© 2022 Center for Digital Psykiatri